A Skanzen gyűjteményei

A szentendrei Skanzen gyűjteménye közel 400 épületből, 80.000 műtárgyból, 9300 általános és 6329 történeti értékű adattári tételből, 118.000 fotóból, 21.117 diából áll.
Szerző: 2015. december 28.

ÉPÜLETGYŰJTEMÉNY
A SzNM telepítési tervében szereplő, a múzeum kezelésében lévő lakó- gazdasági és közösségi épületek gyűjteménye. Az objektumok egy része már felépült és az állandó kiállítások tájegységeiben látható, más részek még az épület raktárakban várják felépítésüket. A jelenleg is zajló tájegység építési munkák során újabb 45 objektum épül fel az Észak-magyarországi falu tájegységben. A teljes felépült, illetve lebontott, vagy még csak kiválasztott épület állomány megtalálható az intézmény folyamatosan aktualizált Épületjegyzékében.

MŰTÁRGY GYŰJTEMÉNY
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum kezelésében lévõ muzeális néprajzi tárgyak gyûjteménye. A tárgy gyûjteményt tervszerûen és folyamatosan bõvítjük, a gyûjtés, vásárlás az intézmény gyûjteményfejlesztési koncepciója alapján, elsõsorban a múzeum telepítési tervéhez kapcsolódóan történik. Elsõsorban a hétköznapi élet jellemzõ tárgyai - sorozatai kerülnek a gyûjteménybe és kevésbé a kimagasló népmûvészeti értékû darabok. A leltározott tárgyak száma közel 60.000 darab. Mûtárgyaink jelentõs része – mintegy 26.000 darab – ma már állandó kiállításainkban látható, de a többirõl is szöveges és képes információ olvasható belsõ hálózatunkon és honlapunkon.

ADATTÁR
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Adattárai különböző egységekbe rendezve működnek.

Magyar Népi Építészeti Archívum
A magyar nyelvterület egészéről származó népi építészeti felmérések, néprajzi, történeti adatgyűjtések, a múzeumban őrzött tárgyakhoz kapcsolódó feljegyzések, a múzeum tudományos gyűjtő- és feldolgozó tevékenységének dokumentumai találhatóak az adattárnak ebben a részlegében. A részletes mérnöki épületfelmérések mellett, rendkívül gazdag fényképes dokumentáció segíti a népi építészet iránt érdeklődő kutatók munkáját.

Történeti Adattár
Ebben az adattári részlegben őrzik a történeti értékű írott, nyomtatott dokumentumokat. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum élenjáró szerepet játszott alapításától a különböző levéltárakban őrzött vonatkozó történeti források másolatainak feltárásában, összegyűjtésében. Ezek a források jelentős mennyiségű hagyatéki leltárat, árszabást tartalmaznak. A történeti források segítsége a hiteles berendezések kialakításában elengedhetetlen. Számos családtörténeti vonatkozású irategyüttes gazdagítja a gyűjteményt.

Épületdokumentáció
Az Szabadtéri Néprajzi Múzeum telepítési tervében szereplő épületek és építmények néprajzi, történeti és építészeti dokumentációja közel 17.000 lapnyi terjedelemben. A jelenleg már felépült objektumok mindegyikére vonatkozó rajzos- szöveges és képi dokumentáció mellett a kiválasztásra került ám még meg nem épített építmények felmérései is ebben az adattári egységben találhatóak. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum alapkoncepcióját kiegészítő új kutatási irányok, így az erdélyi és a 20. század második felének életmódját-építkezését feltáró munkák is ide kerülnek folyamatosan. A dokumentumok számozása az Épületjegyzék számozása szerint történik, így kutatható.

Fotógyűjtemény
A népi építkezés, település, lakásberendezés, életmód témaköreiben készített fotódokumentáció a múzeum tevékenységi körébe tartozó objektumokról, valamint a múzeumi tudományos kutatásokkal kapcsolatban készített felvételeket tartalmazza a magyar nyelvterület egészéről. Rendkívül részletes fotódokumentációk őrzik az egyes múzeumi épületek bontásainak történéseit. A házak berendezéseinek hiteles rekonstrukcióihoz értékes források az egykori állapotokat rögzítő felvételek. A közel 80.000 negatív és a majd 20.000 diapozitív jelentős részben már digitalizált.

Magyar Népi Építészeti Gyűjtemény
Dr. Vargha László hagyatékából képzett különgyűjtemény,  melynek része a külön fotónegatív gyűjtemény és a diapozitív gyűjtemény is. Vargha László (1904-1984) népi építészet kutató tudományos hagyatéka; népi építészeti felméréseket, rajzokat, tanulmányokat, írásos feljegyzéseket és egyéb dokumentumait is tartalmazza 2.597 tételnyi anyagot. A Fotógyűjteménye 18.739 darab fényképfelvételből és 3.914 darab diapozitívből áll, ezek jelentős része már digitalizált.

A Hoffmann Tamás szakkönyvtár 23240 kötetet számlál.

Skanzen gyűjtemények műtárgyak adatbázisok


Kapcsolódó cikkek
Tanulás

Megrendelés

Így rendelheti meg óvodai, iskolai csoportos foglalkozásait (árak, megrendelőlap, kiegészítő információk stb.)
Látogatás

Aktív helyszínek

Miként élték mindennapjaikat a paraszti világban a házak egykori lakói? Fedezze fel a korabeli mindennapokat aktív helyszíneink segítségével!
Látogatás

1967-es életmódtárlat

Panel, kockaház, otthonka, Gedeon bácsi - a Hé'67! című legújabb kiállításunk, Magtárban a Skanzen fennállásának 50. évfordulójához kapcsolódik.